KURULLAR
UASK 2023 Kongre Komitesi
 
Kongre Başkanı

Nuri TUTAR, Kayseri

Kongre Bilimsel Komite
Başkanı

Mehmet BAYRAM, İstanbul

 
Kongre Sekreteri

Neslihan ÖZÇELİK, Rize

Kongre Bilimsel Program
Sorumlusu

Halil İbrahim YAKAR, Tokat

Kongre Bildiri ve
Poster Sorumlusu

Elif YILMAZEL UÇAR, Erzurum

 
Kongre Mali Sekreteri

Volkan ERDOĞU, İstanbul

Kongre Dış İlişkiler
Sorumlusu

Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN, İstanbul

Kongre Basın İlişkileri
Sorumlusu

Derya YENİBERTİZ, Ankara

Kongre Sosyal Program
Sorumlusu

Hülya ŞAHİN, İzmir

ASYOD Yönetim Kurulu
Temsilcisi

Akın KAYA, Ankara


ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ (Soyadı sıralamasına göre)
Abhinav Agrawal,
North Shore University Hospital, New York, USA
Katerina M. Antoniou
University of Crete, Greece
Remzi Bağ,
University of Chicago Medicine, USA
Mehmet Bayram,
Çevre ve Meslek Hastalıkları Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Servet Bölükbaş,
Kliniken Essen-Mitte, Essen, Germany
Yılmaz Bülbül,
Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz Bilim Kurulu Başkanı, Trabzon, Türkiye
Erdoğan Çetinkaya,
Girişimsel Pulmonoloji Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Halit Çınarka,
Sağlık Politikaları Bilim Kurulu Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul Türkiye
Erhan Dinçer,
University of Minnesota, USA
Ralf Eberhardt,
Heidelberg University Hospital, Germany
Manali Efrosyni,
Attikon University Hospital, Greece
Hussein Elkhayat,
Assiut University, Egypt
Ahmet Emin Erbaycu,
Torasik Onkoloji Bilim Kurulu Başkanı, İzmir, Türkiye
Hasan Hafizi,
Tirana University Hospital, Albania
Felix Herth,
Thoraxklinik, University of Heidelberg, Germany
Kyle Hogarth,
The University of Chicago Medicine, USA
İlhan İnci,
Universitätsspital, Switzerland
Mehmet Karadağ,
Uykuda Solunum Bozuklukları Bilim Kurulu Başkanı, Bursa, Türkiye
Ayşegül Karalezli,
Tütün Bilim Kurulu Başkanı, Ankara, Türkiye
Akın Kaya,
Yoğun Bakım Bilim Kurulu Başkanı, Ankara, Türkiye
Shaf Keshavjee,
University of Toronto, Canada
Stavros Konstantinides,
University Medical Center Mainz, Germany
Gamze Kırkıl,
İnterstisyel Akciğer Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı, Elazığ, Türkiye
Muzaffer Metin,
Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Gökhan Mutlu,
The University of Chicago Medicine, USA
Septimiu Murgu,
The University of Chicago Medicine, USA
Özlem Oruç,
Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Tevfik Özlü,
KOAH Bilim Kurulu Başkanı, Trabzon, Türkiye
Spyros A. Papiris,
Attikon University Hospital, Greece
Venerino Poletti,
Ospedale GB Morgagni, Forli, Italy
Ramon Rami Porta,
University of Mutua Terrassa, Spain
Tomas Pulido,
Ignacio Chávez National Heart Institute, Mexico City, Mexico
Najib Rahman,
University of Oxford, Oxford, UK
Diego Gonzalez Rivas,
Coruña University Hospital, Spain
Nurhan Sarıoğlu,
Astım ve Allerji-İmmünoloji Bilim Kurulu Başkanı, Balıkesir, Türkiye
Alan D. L. Sihoe,
Gleneagles Hong Kong Hospital, International Medical Centre, Hong Kong
Ömer Şenbaklavacı,
University Medical Centre Freiburg, New Castle, UK
Nuri Tutar,
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı, Kayseri, Türkiye
Johann Christian Virchow,
University of Rostock, Germany
ASYOD Yönetim Kurulu
Ahmet Emin Erbaycu,
Başkan
Gamze Kırkıl,
Başkan Yardımcısı
Özlem Erçen Diken,
Genel Sekreter
Mustafa Çörtük,
Sayman
Akın Kaya,
Üye
Efsun Gonca Uğur Chousein,
Üye
Celal Buğra Sezen,
Üye
Ersin Günay,
Üye
Nuri Tutar,
Üye
Cengizhan Sezgi,
Üye
Neslihan Özçelik,
Üye
Hadice Selimoğlu Şen,
Üye
Gülistan Karadeniz,
Üye