KURSLAR (15 Mart 2023)
Astım Tanı ve Tedavi Kursu 2023
Biyoistatistik Kursu
Girişimsel Pulmonoloji Kursu
İleri VATS Kursu
Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kursu
Solunum Fonksiyon Testleri Kursu
Toraks Radyolojisi Kursu
Torasik USG Kursu
Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı
Uygulamalarla Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon, Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) Kursu
Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu