ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Atölye Çalışması 1: Girişimsel Pulmonoloji Tüneli: Fleksıbl Bronkoskopi, Rijit Bronkoskopi, EBUS, Termoplasti, Valf, Zor Entübasyon
Atölye Çalışması 2: Torasik USG
Atölye Çalışması 3: Mekanik Ventilasyon, NIMV, HFNO
Atölye Çalışması 4: VATS ve RATS Simülasyon
Atölye Çalışması 5: Kardiyopulmoner Egzersiz Testi