ASİSTAN ODALARI
Asistan Odası 1: Toraks BT
Asistan Odası 2: Temel Bronkoskopi
Asistan Odası 3: Solunum Fonksiyon Testleri